April 16th, 2019 – Dragon Gate Studio+

April 16th, 2019
Hyogo, Kobe Lapis Hall
Dragon Gate Studio+

【Dragon Gate NEX】
1. Exhibition Match
Kento Kofune△ (5:00 Time Limit Draw) Taketo Kamei△
2. Shun Skywalker△ (10:00 Time Limit Draw) Yuki Yoshioka△

【Prime Zone vol.76】
1. Big R Shimizu⭕️, Ben-K (8:54 Shot-put Slam) Masato Yoshino, Jason Lee❌
2. Eita⭕️ (7:34 Imperial Uno) Kota Minoura❌
3. U-T⭕️ (17:20 Bienllave) Super Shisa❌
4. Kzy, Susumu Yokosuka⭕️ (16:56 Yokosuka Cutter) Yosuke♡Santa Maria, GENKING Horiguchi❌

Close Menu