Dragon Gate Studio +Prime Zone vol.75

March 15th, 2019
Hyogo, Kobe Lapis Hall
Dragon Gate Studio+

〈Dragon Gate NEX〉
0. Super Shisa⭕️ (7:47 Modified Arm Lock) Dragon Dia❌
0. Hyo Watanabe⭕️ (8:15 Saber) Kota Minoura❌

〈Prime Zone vol.75〉
1. Masato Yoshino⭕️ (8:31 Lightning Spiral) Yuki Yoshioka❌
2. Jason Lee△ (8:12 Non Contest due to R・E・D Interference) Big R Shimizu△
3. Susumu Yokosuka⭕️, K-ness. (9:27 Inside Cradle) Yasushi Kanda, Takashi Yoshida
4. YAMATO⭕️ (4:25 Inside Cradle) Problem Dragon❌
5. Kagetora, U-T⭕️ (9:29 Bienllave) Kzy, Genki Horiguchi❌

Close Menu