March 10th, 2019 – Glorious Gate 2019

March 10th, 2019
Shizuoka, Fujisan Messe
Glorious Gate 2019
Attendance: 440

1. Big R Shimizu, Yasushi Kanda⭕️, Takashi Yoshida (14:05 Ryu’s) Masaaki Mochizuki, Yuki Yoshioka, Dragon Dia❌
2. Naruki Doi⭕️ (11:24 Bakatare Sliding Kick) Hyo Watanabe❌
3. YAMATO, U-T⭕️ (13:40 Bienllave) Shun Skywalker, Kota Minoura❌
4. Kzy, Susumu Yokosuka⭕️ (12:45 Pin) Ryo Saito, Gamma❌
5. PAC⭕️, Eita, Ben-K (17:00 Tombstone Piledriver) Dragon Kid, Jason Lee❌, Kaito Ishida

Close Menu