August 18, 2018 – The Gate of Adventure 2018

August 18, 2018
Hiroshima, Fukuyama Big Rose
The Gate of Adventure 2018
Attendance: 558

1. Don Fujii, Jason Lee, Willie Mack⭕️ (15:15 The Big Thump) Susumu Yokosuka, Genki Horiguchi❌, Punch Tominaga
2. Kzy⭕️ (10:58 Running Elbow Smash) Oji Shiiba❌
3. Masato Yoshino, Dragon Kid⭕️ (15:28 Bible) Kaito Ishida, Yuki Yoshioka❌
4. Naruki Doi, Ben-K⭕️ (18:55 Spear) Ryo Saito, Shachihoko Boy❌
5. YAMATO, BxB Hulk, Kagetora⭕️, Yosuke♡Santa Maria (17:13 Kagenui) Shingo Takagi, Eita, Yasushi Kanda❌, Big R Shimizu

Close Menu