August 12, 2018 – The Gate of Adventure 2018

August 12, 2018
Hyogo, Shirasaki Himeji Minato Dome
The Gate of Adventure 2018
Attendance: 665

1. Kzy⭕️, Genki Horiguchi, Punch Tominaga (15:35 Running Elbow Smash) Dragon Kid, Ryo Saito, Shachihoko Boy❌
2. Mochizuki Dojo Singles Match: Masaaki Mochizuki⭕️ (12:42 Twister) Hyo Watanabe❌
3. Naruki Doi, Ben-K⭕️ (15:38 Ben-K Bomb) Kaito Ishida, Oji Shiiba❌
4. Yosuke♡Santa Maria, Willie Mack⭕️ (15:15 The Big Thump) Masato Yoshino, Jason Lee❌
5. Shingo Takagi, Eita, Takashi Yoshida, Big R Shimizu⭕️ (18:54 Shot-put Slam) YAMATO, BxB Hulk, Kagetora, U-T❌

Close Menu