11/17/1999
Okayama, Okayama Wholesale Center Orange Hall
1500 Attendance

1. Genki Horiguchi (11:04 GH Lock Kai) Yasushi Kanda
2. TARU (9:53 Respirator Fall) Stalker Ichikawa
3. Daiyu Kawauchi (8:03 Pinfall) MAKOTO
4. SAITO (15:35 SAITO Special #6) Susumu Mochizuki
5. Magnum TOKYO, Kenichiro Arai⭕, Masaaki Mochizuki (19:09 Tsuitotsuchuii) TARU, Sumo “Dandy” Fuji 2000❌, CIMA