7/14/1999
Niigata, Niigata Phase
570 Attendance

1. Genki Horiguchi (12:00 GH Lock) Susumu Mochizuki
2. Tsubo Genjin (12:23 Chiropractic Treatment) Stalker Ichikawa
3. Sasuke the Great (10:50 Takogarami) Yasushi Kanda
4. TAKA Michinoku (2:37 Michinoku Driver 2) Chocoball KOBE
5. Sumo Fuji⭕, TARU, Shiima Nobunaga (21:58 Lariat) Masaaki Mochizuki, Kenichiro Arai❌, Magnum TOKYO