7/11/1999
Hyogo, Kobe World Kinen Hall
5100 Attendance

1. Genki Horiguchi (13:08 GH Lock) Susumu Mochizuki
2. Tsubo Genjin (11:17 Radio Calisthenics #3) Stalker Ichikawa
3. MAKOTO (11:54 Visual Driver) Minoru Fujita
4. Masaaki Mochizuki⭕, Gran Naniwa (9:40 Sankakugeri) Yasushi Kanda❌, Gran Hamada
5. TAKA Michinoku (3:04 Michinoku Driver 2) Chocoball KOBE
6. Magnum TOKYO⭕, The Great Sasuke, Tiger Mask, Kenichiro Arai (30:24 AV Star Press) TARU, Sumo Fuji❌, Shiima Nobunaga, Sasuke the Great