4/22/1999
Tokyo, Korakuen Hall
2250 Attendance

1. Yasushi Kanda (10:35 Gekokujoh Elbow) Susumu Mochizuki
2. SAITO (10:33 SAITO Special 5) Genki Horiguchi
3. TARU (8:33 Japanese Toilet Style Pinfall) Stalker Ichikawa
4. Shiima Nobunaga, Sumo Fuji⭕, Judo Suwa (33:17 Lariat) Kenichiro Arai, Magnum TOKYO❌, Dragon Kid