03/11/2018
Hiroshima, Onomichi Bingo Sports Park Sports Center Sub Arena
Glorious Gate 2018
Attendance: 700

0. Yosuke♡Santa Maria⭕️ (6;34 Pinfall) Oji Shiiba❌
1. Naruki Doi, Masato Yoshino, Ben-K⭕️ (13:44 Spear) Kzy, Susumu Yokosuka, Punch Tominaga❌
2. Kagetora⭕️ (7:58 Modified Michinoku Driver) Hyo Watanabe❌
3. Big R Shimizu⭕️, Jason Lee (11:10 Shot-put Slam) K-ness., Zachary Wentz❌
4. Don Fujii, Bandido⭕️ (11:11 Revolver Suplex Hold) Dragon Kid, Kaito Ishida❌
5. T-Hawk, Eita⭕️, Yasushi Kanda (15:00 Super Kick) YAMATO, Flamita, Shachihoko Boy❌