03/10/2018
Shizuoka, Fujisan Messe
Glorious Gate 2018
Attendance: 400

0. Kaito Ishida⭕️ (4:48 Boston Crab) Ouji Shiiba❌
1. CIMA, Dragon Kid⭕️, Gamma (13:47 Bible) Masaaki Mochizuki, Kagetora, Bandido❌
2. Kzy⭕️ (7:50 Running Elbow Smash) Hyo Watanabe❌
3. YAMATO⭕️, Flamita (12:31 Galleria) Punch Tominaga❌, Zachary Wentz
4. Naruki Doi, Jason Lee⭕️ (14:31 Hong Kong Style La Magistral Cradle) Genki Horiguchi❌, Susumu Yokosuka
5. Masato Yoshino, Big R Shimizu⭕️, Ben-K, Ryo Saito (19:05 Shot-put Slam) T-Hawk, Eita, Shingo Takagi, Yasushi Kanda❌