03/09/2018
Saitama, Fureai Cube Kasukabe
T-Hawk Second Homecoming
Glorious Gate 2018
Attendance: 700

1. YAMATO, Flamita, Kagetora⭕️ (12:49 Modified Michinoku Driver) CIMA, Dragon Kid, Kaito Ishida❌
2. Susumu Yokosuka⭕️ (9:59 Inside Cradle) Gamma❌
3. Jason Lee, Bandido⭕️ (10:48 Revolver Fly) Genki Horiguchi, Zachary Wentz❌
4. Masato Yoshino, Big R Shimizu⭕️ (12:00 Shot-put Slam) Kzy, Punch Tominaga❌
5. T-Hawk⭕️, Eita, Shingo Takagi, Yasushi Kanda (17:07 Night Ride) Masaaki Mochizuki, Naruki Doi, Ben-K, Ryo Saito❌