03/08/2018
Nagano, Miel Parque Nagano
Glorious Gate 2018
Attendance: 650

1. CIMA, Dragon Kid⭕️, Gamma (13:28 Bible) Kagetora, Zachary Wentz, Hyo Watanabe❌
2. YAMATO⭕️, Ryo Saito (14:43 Galleria) Genki Horiguchi, Punch Tominaga❌
3. T-Hawk, Eita⭕️ (9:11 Inside Cradle after removing mask) Flamita, Bandido❌
4. Big R Shimizu⭕️, Jason Lee (16:01 Shot-put Slam) Kzy, Susumu Yokosuka❌
5. Masaaki Mochizuki, Naruki Doi, Masato Yoshino, Ben-K⭕️ (17:46 Ben-K Bomb) El Lindaman❌, Shingo Takagi, Yasushi Kanda, Takashi Yoshida