02/25/2018
Aichi, Loisir Hotel Toyohashi
Kotoka Road to Final
Hyo Watanabe Homecoming
900 Attendance

0. Yuki Yoshioka⭕️ (5:26 Boston Crab) Oji Shiiba❌
1. Dragon Kid⭕️, Gamma, Problem Dragon (13:42 Bible) YAMATO, Flamita, U-T❌
2. Genki Horiguchi, Yosuke♡Santa Maria⭕️ (12:41 Neraiuchi) Ben-K, Jason Lee❌
3. Kzy, Susumu Yokosuka⭕️ (17:09 Yokosuka Cutter) Bandido, Zachary Wentz❌
4. Masaaki Mochizuki, Kagetora⭕️ (12:31 Modified Michinoku Driver) Big R Shimizu, Hyo Watanabe❌
5. Kotoka Road to Final in Toyohashi: T-Hawk, Eita⭕️, Shingo Takagi (16:31 Super Kick) Naruki Doi, Masato Yoshino, Kotoka❌