02/18/2018
Saitama, Kawagoe Espoir Isanuma
Kotoka: Road to Final
Attendance: 650

1. Masaaki Mochizuki, Genki Horiguchi⭕️, Bandido (12:32 Backslide from Heaven) T-Hawk, Eita, Takashi Yoshida❌
2. Ryo Saito⭕️, Punch Tominaga (11:29 SaiRyo Rocket) Masato Yoshino, Hyo Watanabe❌
3. Kzy⭕️, Susumu Yokosuka (13:11 Sliding Elbow Smash) U-T❌, Zachary Wentz
4. Ben-K⭕️ (6:20 Sodegarami) Oji Shiiba❌
5. Shingo Takagi⭕️, Yasushi Kanda (13:33 Pumping Bomber) Naruki Doi, Big R Shimizu❌
6. Kotoka Road to Final in Kawagoe: YAMATO, Flamita⭕️, Yosuke♡Santa Maria (14:34 Flam Fly) Dragon Kid, Gamma, Kotoka❌