October 18, 2018 – The Gate of Victory 2018

October 18, 2018
Shimane, Matsue Kunibiki Messe
The Gate of Victory 2018
Attendance: 407

0. Problem Dragon⭕️ (6:03 Modified Boston Crab) Kota Minoura❌
1. Naruki Doi, Jason Lee, Kaito Ishida⭕️ (12:14 Tiger Suplex Hold) Ryo Saito, Gamma, Yosuke♡Santa Maria❌
2. Masaaki Mochizuki⭕️ (9:10 Twister) Yuki Yoshioka❌
3. Big R Shimizu⭕️, Eita (15:40 Shot-put Slam) YAMATO, U-T❌
4. Masato Yoshino, Dragon Kid⭕️ (11:16 Bible) BxB Hulk, Kagetora❌
5. PAC, Ben-K⭕️, Takashi Yoshida (18:49 Ben-K Bomb) Kzy, Susumu Yokosuka, Punch Tominaga❌

Comments Off on October 18, 2018 – The Gate of Victory 2018

October 17, 2018 – The Gate of Victory 2018

October 17, 2018
Fukui, Fukuiken Sangyokaikan
The Gate of Victory 2018
Attendance: 428

1. YAMATO, Kagetora, U-T⭕️ (15:06 Bienllave) Kzy, Susumu Yokosuka, Punch Tominaga❌
2. Ryo Saito⭕️ (10:22 Double Cross) Yuki Yoshioka❌
3. Eita, Takashi Yoshida⭕️ (12:01 Fire Thunder) Masaaki Mochizuki, Shun Skywalker❌
4. Masato Yoshino, Jason Lee⭕️ (11:05 German Suplex Hold) BxB Hulk, Yosuke♡Santa Maria❌
5. PAC, Big R Shimizu⭕️, Ben-K (18:28 Shot-put Slam) Naruki Doi, Dragon Kid, Kaito Ishida❌

Comments Off on October 17, 2018 – The Gate of Victory 2018

October 16, 2018 – The Gate of Victory 2018

October, 16 2018
Aichi, Tsushima Bunka Gymnasium
The Gate of Victory 2018
Attendance: 412

1. Kzy⭕️, Susumu Yokosuka (13:37 Skayde Schoolboy) Masaaki Mochizuki, Shun Skywalker❌
2. Takashi Yoshida⭕️ (12:26 Pineapple Bomber) Kaito Ishida❌
3. Naruki Doi⭕️, Jason Lee (12:26 Bakatare Sliding Kick) Punch Tominaga, Yuki Yoshioka❌
4. Masato Yoshino, Dragon Kid⭕️ (13:53 Bible) Ryo Saito, Yosuke♡Santa Maria❌
5. PAC, Big R Shimizu, Eita, Ben-K⭕️ (18:17 Ben-K Bomb) YAMATO, BxB Hulk, Kagetora, U-T❌

Comments Off on October 16, 2018 – The Gate of Victory 2018

October 14, 2018 – The Gate of Victory 2018

October 14, 2018
Mie, Kusuryokuchi Gymnasium
The Gate of Victory 2018
Attendance: 483

1. Dragon Kid, Jason Lee⭕️ (10:20 Pinfall) Don Fujii, Super Shisa❌
2. Ben-K⭕️ (15:09 Ben-K Bomb) U-T❌
3. Susumu Yokosuka⭕️ (17:10 Yokosuka Cutter) Yosuke♡Santa Maria❌
4. YAMATO⭕️, BxB Hulk (14:57 Frankensteiner of the Almighty) Kzy, “brother” YASSHI❌
5. PAC, Big R Shimizu⭕️, Eita (14:03 Shot-put Slam) Masato Yoshino, Naruki Doi, Kaito Ishida❌

Comments Off on October 14, 2018 – The Gate of Victory 2018

Kohnan 40th Anniversary Dragon Gate Special Match

October 14, 2018
Higashi-Osaka Kohnan Higashiosaka Hishie
Dragon Gate Special Match

1. Masato Yoshino, Naruki Doi⭕️ (11:01 Bakatare Sliding Kick) YAMATO, Kagetora❌
2. Ryo Saito, Genki Horiguchi, Punch Tominaga⭕️ (15:22 2 Step Moonsault) Masaaki Mochizuki, Gamma, Shachihoko Boy❌

Comments Off on Kohnan 40th Anniversary Dragon Gate Special Match
Close Menu