2/5/1999
Osaka, Osaka Prefectural Gym #2
1525 Attendance

1. Kenichiro Arai (9:29 Boston Crab) Susumu Mochizuki
2. Masaaki Mochizuki (3:20 Sankakugeri) Stalker Ichikawa
3. Judo Suwa, Sumo Fuji, TARU⭕ (8:29 One Finger Pinfall) Yasushi Kanda, Genki Horiguchi❌, SAITO
4. Dragon Kid⭕, Kendo (14:15 Dragonrana) Dr. Cerebro, Bombero Infernal❌
5. IWRG Welterweight Championship Match: Shiima Nobunaga (17:52 Mad Splash) Magnum TOKYO