02/19/2017
Hyogo, Kobe Sambo Hall

-Eita vs. Punch Tominaga