07/15/2017
Fukui, Tsuruga Kirameki Minato Hall

1. Naruki Doi, Masato Yoshino, Ben-K vs. Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee!!, Ryo “Jimmy” Saito, Jimmy Kanda
2. BxB Hulk vs. Big R Shimizu
3. Gamma, Eita vs. Masaaki Mochizuki, Draztick Boy
4. Jimmy Susumu, Jimmy Kagetora vs. Dragon Kid, Takehiro Yamamura
5. YAMATO, Kzy, Flamita vs. Shingo Takagi, T-Hawk, El Lindaman

07/16/2017
Shizuoka, Kiramesse Numazu

1. Dragon Kid, Gamma, Eita vs. Shingo Takagi, T-Hawk, El Lindaman
2. Jimmy Susumu vs. Takehiro Yamamura
3. BxB Hulk, Flamita vs. Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee!!, Draztick Boy
4. YAMATO, Kzy vs. Masaaki Mochizuki, Ben-K
5. Naruki Doi, Masato Yoshino, Big R Shimizu vs. Ryo “Jimmy” Saito, Jimmy Kanda, Jimmy Kagetora

07/17/2017
Mie, Mie Prefectural Yume Dome Ueno

1. CIMA, Dragon Kid, Gamma vs. Naruki Doi, Masato Yoshino, Big R Shimizu
2. “Hollywood” Stalker Ichikawa vs. Ryo “Jimmy” Saito vs. Kanjuro Matsuyama (Taishu Pro Wrestling Mastuyamaza)
3. Shingo Takagi, T-Hawk vs. Masaaki Mochizuki, Eita
4. Don Fujii, Yutaka Yoshie (Freelance) vs. Takashi Yoshida, El Lindaman
5. YAMATO, BxB Hulk, Kzy, Flamita vs. Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee!!, Jimmy Susumu, Jimmy Kanda, Jimmy Kagetora