September 19, 2018 – Storm Gate 2018

September 19, 2018
Aichi, Okazaki Tatsumigaoka Hall
Storm Gate 2018
Attendance: 589

1. Masaaki Mochizuki, Shun Skywalker⭕️, Yuki Yoshioka (14:23 Ashla) Kzy, Susumu Yokosuka, Punch Tominaga❌
2. Big R Shimizu⭕️ (11:38 Shot-put Slam) Kaito Ishida❌
3. Dragon Kid⭕️, Gamma (13:05 Bible) YAMATO, Yosuke♡Santa Maria❌
4. BxB Hulk⭕️, Kagetora (12:57 First Flash) Ryo Saito❌, Don Fujii
5. Masato Yoshino, Naruki Doi, Jason Lee, Willie Mack⭕️ (14:04 Big Thump) Ben-K, Shingo Takagi, Eita, Yasushi Kanda❌

Comments Off on September 19, 2018 – Storm Gate 2018

September 18, 2018 – Storm Gate 2018

09/18/2018
Hyogo, Kobe Sambo Hall
Storm Gate 2018
Attendance: 911

1. Masato Yoshino, Naruki Doi⭕️, Jason Lee (11:09 Bakatare Sliding Kick) Ryo Saito, Kagetora❌, Shun Skywalker
2. Gamma⭕️ (7:12 Backslide from Heaven) Genki Horiguchi❌
3. Takashi Yoshida⭕️ (8:05 Cyber Bomb) Yuki Yoshioka❌
4. Dragon Kid, Kaito Ishida⭕️ (11:28 Tiger Suplex Hold) BxB Hulk, Yosuke♡Santa Maria❌
5. YAMATO⭕️, Willie Mack (13:56 Frankensteiner of the Almighty) Masaaki Mochizuki, Don Fujii❌
6. Big R Shimizu, Ben-K⭕️, Eita, Yasushi Kanda (17:27 Ben-K Bomb) Kzy, Susumu Yokosuka, “brother” YASSHI, Punch Tominaga❌

Comments Off on September 18, 2018 – Storm Gate 2018

September 17, 2018 – Storm Gate 2018

September 17, 2018
Shizuoka, Kiramesse Numazu
Storm Gate 2018
Attendance: 505

1. Masaaki Mochizuki⭕️, Gamma (13:19 Pin) Naruki Doi, Ryo Saito❌
2. Ben-K⭕️ (11:21 Spear) Kagetora❌
3. Masato Yoshino, Kaito Ishida⭕️ (12:29 Tiger Suplex Hold) Don Fujii, Punch Tominaga❌
4. Kzy⭕️, Susumu Yokosuka (14:25 Skayde Schoolboy) Dragon Kid, Jason Lee❌
5. YAMATO, BxB Hulk, Yosuke♡Santa Maria, Willie Mack⭕️ (22:29 Big Thump) Big R Shimizu, Eita, Yasushi Kanda❌, Takashi Yoshida

Comments Off on September 17, 2018 – Storm Gate 2018

September 16, 2018 – Storm Gate 2018

09/16/2018
Ishikawa, Kimassi Kanazawa
Storm Gate 2018
Attendance: 625

1. Ben-K, Eita⭕️ (10:11 Murder Kick) Kagetora, Yosuke♡Santa Maria❌
2. Naruki Doi⭕️, Dragon Kid (10:13 V9 Clutch) Don Fujii, Gamma❌
3. Masato Yoshino⭕️, Jason Lee (12:07 Sol Naciente) Masaaki Mochizuki, Kaito Ishida❌
4. YAMATO, BxB Hulk⭕️ (16:10 South Road) Ryo Saito❌, Willie Mack
5. Open the Triangle Gate Championship Match: Kzy⭕️, Susumu Yokosuka, Genki Horiguchi (19:25 Running Elbow Smash) Big R Shimizu, Takashi Yoshida, Yasushi Kanda❌
★4th Defense by Natural Vibes

Comments Off on September 16, 2018 – Storm Gate 2018

September 15, 2018 – Storm Gate 2018

September 15, 2018
Osaka, Edion Arena Osaka #2
Storm Gate 2018
Attendance: 824

1. YAMATO, BxB Hulk⭕️, Kagetora (13:21 First Flash) Susumu Yokosuka, Gamma, Problem Dragon❌
2. Dragon Kid⭕️, Kaito Ishida (10:12 Bible) Genki Horiguchi❌, “brother” YASSHI
3. Willie Mack⭕️ (11:27 Big Thump) U-T❌
4. Masaaki Mochizuki⭕️, Shun Sywalker (16:34 Saikyo High Kick) Ryo Saito❌, Don Fujii
5. Big R Shimizu⭕️, Yasushi Kanda (14:08 Shot-put Slam) Kzy, Punch Tominaga❌
6. Masato Yoshino, Naruki Doi, Jason Lee (13:32 Disqualified for attacking the referee) Ben-K❌, Eita, Takashi Yoshida
7. Masato Yoshino, Naruki Doi⭕️, Jason Lee, Dragon Kid, Kaito Ishida (5:52 Bakatare Sliding Kick) Ben-K, Eita, Takashi Yoshida, Big R Shimizu, Yasushi Kanda❌

Comments Off on September 15, 2018 – Storm Gate 2018
Close Menu