A Block
YAMATO
Eita
Dragon Kid
Don Fujii
Jimmy K-ness J.K.S.
Big R Shimizu

B Block
T-Hawk
Jimmy Susumu
Kzy
Gamma
Yosuke Santa Maria
Ben-K

C Block
Naruki Doi
Ryo “Jimmy” Saito
Jimmy Kagetora
CIMA
Takehiro Yamamura
Cyber Kong

D Block
Shingo Takagi
BxB Hulk
Masaaki Mochizuki
Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee!!
Jimmy Kanda
El Lindaman

05/09/2017
Tokyo, Korakuen Hall

YAMATO vs Eita
T-Hawk vs Ben-K
CIMA vs Takehiro Yamamura
Shingo Takagi vs Masaaki Mochizuki

5/13/2017
Aichi, Okazaki Tatsumigaoka Hall

Big R Shimizu vs Jimmy K-ness J.K.S
T-Hawk vs Yosuke Santa Maria
Cyber Kong vs Jimmy Kagetora
El Lindaman vs Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee!!

05/14/2017
Yamanashi, I Messe Yamanashi
Shingo Takagi Homecoming Furinkanzann

Gamma vs Jimmy Susumu
El Lindaman vs Jimmy Kanda

05/15/2017
Hyogo、Kobe Sambo Hall

Dragon Kid vs Eita
Ben-K vs Jimmy Susumu
Ryo “Jimmy” Saito vs Jimmy Kagetora
Jimmy Kanda vs Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee!!

05/20/2017
Osaka, Edion Arena Osaka #2

YAMATO vs Don Fujii
Kzy vs Jimmy Susumu
CIMA vs Naruki Doi
BxB Hulk vs Masaaki Mochizuki

5/21/2017
Mie, Yokkaichi Kusuryokuchi Gym Yokkaichi

YAMATO vs Jimmy K-ness J.K.S
Cyber Kong vs Naruki Doi
BxB Hulk vs Jimmy Kanda

05/24/2017
Tochigi, Tochigi Sougou Bunka Center

Kzy vs Ben-K
CIMA vs Jimmy Kagetora

05/26/2017
Hokkaido, Sapporo Susukino Mars Gym

YAMATO vs Dragon Kid
Kzy vs Yosuke Santa Maria
Naruki Doi vs Ryo “Jimmy” Saito
BxB Hulk vs El Lindaman

05/27/2017
Hokkaido, Sapporo Susukino Mars Gym

Eita vs Don Fujii
T-Hawk vs Gamma
CIMA vs Ryo “Jimmy” Saito
Shingo Takagi vs Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee!!

05/28/2017
Hokkaido, Sapporo Susukino Mars Gym

Don Fujii vs Big R Shimizu
Gamma vs Ben-K
Takehiro Yamamura vs Jimmy Kagetora

05/30/2017
Miyagi, Sendai Sun Festa

Don Fujii vs Dragon Kid
Yosuke Santa Maria vs Ben-K
El Lindaman vs Masaaki Mochizuki

5/31/2017
Kanagawa Yokohama Radiant Hall

Dragon Kid vs Big R Shimizu
Yosuke Santa Maria vs Jimmy Susumu
Takehiro Yamamura vs Ryo “Jimmy” Saito
Masaaki Mochizuki vs Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee!!

06/01/2017
Tokyo, Korakuen Hall

YAMATO vs Big R Shimizu
T-Hawk vs Jimmy Susumu
Takehiro Yamamura vs Naruki Doi
Shingo Takagi vs BxB Hulk

06/03/2017
Nagano, Ina City Municipal Gym Ina

Don Fujii vs Jimmy K-ness J.K.S
Cyber Kong vs Ryo “Jimmy” Saito
Shingo Takagi vs Jimmy Kanda

06/04/2017
Hyogo, Kobe Sambo Hall

Eita vs Big R Shimizu
T-Hawk vs Kzy
Naruki Doi vs Jimmy Kagetora
Shingo Takagi vs El Lindaman

06/08/2017
Kumamoto, Kumamoto Ryuutsuu Jouhou Kaikan

Dragon Kid vs Jimmy K-ness J.K.S
Kzy vs Gamma
Cyber Kong vs CIMA
Masaaki Mochizuki vs Jimmy Kanda

06/09/2017
Fukuoka, Kokurakita Gym

Eita vs Jimmy K-ness J.K.S
Yosuke Santa Maria vs Gamma
Cyber Kong vs Takehiro Yamamura
BxB Hulk vs Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee!!

The finals and semifinals will take place over 6/10 & 11 in Hakata.