12/23/2016
Aichi, Tsushima Bunka Hall

0. Ben-K vs. Yuki Yoshioka
1. Jimmy Susumu, Ryo “Jimmy” Saito, Jimmy Kanda vs. Cyber Kong, Mondai Ryu, El Lindaman
2. Jimmy Kagetora vs. Takehiro Yamamura
3. Masato Yoshino, Dragon Kid vs. Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee!!, Kotoka
4. Shingo Takagi, T-Hawk vs. Masaaki Mochizuki, Big R Shimizu
5. Naruki Doi, CIMA, Eita vs. YAMATO, BxB Hulk, Kzy