March 30th, 2019 – Glorious Gate 2019

March 30, 2019
Nagano, Mielparque Nagano
Glorious Gate 2019
Attendance: 468

1. YAMATO⭕️, U-T (10:57 Frankensteiner of the Almighty) Ryo Saito❌, K-ness.
2. Masaaki Mochizuki⭕️ (0:13 Lariat) “Hollywood” Stalker Ichikawa❌
2. Masaaki Mochizuki⭕️ (8:13 Chickenwing Armlock) “Hollywood” Stalker Ichikawa❌
3. Hyo Watanabe⭕️ (10:40 Sabre) Kota Minoura❌
4. Takashi Yoshida, Yasushi Kanda⭕️ (10:44 Gagaton Impact) Dragon Kid, Dragon Dia❌
5. Kzy, Susumu Yokosuka⭕️ (15:29 Yokosuka Cutter) Shun Skywalker, Yuki Yoshioka❌
6. Eita⭕️, Big R Shimizu, Ben-K (14:18 Imperial Uno) Naruki Doi, Jason Lee,❌ Kaito Ishida

Close Menu