January 31, 2019 – Open the New Year Gate 2019

January 31st, 2019
Aichi, Loisir Hotel Toyohashi
Open the New Year Gate 2019
Hyo Watanabe Homecoming
Attendance: 610

1. Kzy⭕️, Susumu Yokosuka (13:57 Running Elbow Smash) Ryo Saito, Gamma❌
2. K-ness.⭕️ (7:46 Hikari no Wa) Problem Dragon❌
3. Eita, Takashi Yoshida⭕️ (13:10 Release Power Bomb) Jason Lee❌, Kaito Ishida
4. Masato Yoshino, Naruki Doi, Dragon Kid⭕️ (15:51 Pin) YAMATO, Kagetora❌, U-T
5. PAC⭕️, Big R Shimizu, Ben-K, Yasushi Kanda (21:03 Emerald Frosion) Masaaki Mochizuki, Shun Skywalker, Yuki Yoshioka, Hyo Watanabe❌

Close Menu