January 25, 2019 – Open the New Year Gate 2019

January 25th, 2019
Aichi, Tsuyuhashi Sports Center
Open the New Year Gate 2019
U-T Homecoming
Attendance: 446

0. Kota Minoura△ (5:00 Time Limit Draw) Misterioso△
1. Dragon Kid⭕️, Gamma (9:51 Bible) Ryo Saito❌, Don Fujii
2. Kagetora⭕️ (11:22 Kagenui) Kaito Ishida❌
3. Big R Shimizu⭕️, Ben-K, Yasushi Kanda (14:06 Ben-K Bomb) Masaaki Mochizuki, Shun Skywalker, Yuki Yoshioka❌
4. PAC, Eita⭕️ (15:44 Imperial Uno) Kzy, Susumu Yokosuka❌
5. YAMATO, U-T, KAI⭕️ (16:40 Meteo Impact) Masato Yoshino, Naruki Doi, Jason Lee❌

Close Menu