The Gate of Victory 2008

10/29/2008 Miyazaki, MRT Diamond Hall – 600 Attendance
1. Akira Tozawa⭕, Taku Iwasa, Kenichiro Arai (9:46 Tozawajuku Hiden: Ganki) Masaaki Mochizuki, K-ness, Shisa BOY❌
2. 3 Way Match: Don Fujii (5:03 Small Package Hold) Jackson Florida❌; Anthony W. Mori
3. Naoki Tanizaki⭕, BxB Hulk (12:43 Modern Times) Cyber Kong, Genki Horiguchi❌
4. Naruki Doi⭕, Masato Yoshino (13:55 Bakatare Sliding Kick) Susumu Yokosuka, Super Shenlong❌
5. Shingo Takagi⭕, Dragon Kid, Ryo Saito (15:17 Blood Fall) YAMATO, Gamma, Yasushi Kanda❌

10/28/2008 Oita, Oita Event Hall – 1150 Attendance
1. Cyber Kong⭕, Gamma, Yasushi Kanda (11:06 Fire Thunder) Masaaki Mochizuki, Don Fujii, Shisa BOY❌
2. Taku Iwasa, Kenichiro Arai (9:13 DQ) Anthony W. Mori, Jackson Florida❌
3. Naruki Doi (10:35 Bakatare Sliding Kick) Akira Tozawa
4. Susumu Yokosuka⭕, K-ness (12:08 Mugen) YAMATO, Genki Horiguchi❌
5. Shingo Takagi⭕, Ryo Saito, Dragon Kid (17:20 Top Rope Original Falconry) Masato Yoshino, BxB Hulk, Naoki Tanizaki❌

10/27/2008 Miyazaki, Nobeoka Citizens Gym – 1300 Attendance
1. Shingo Takagi⭕, Ryo Saito, Dragon Kid (13:43 Pumping Bomber) Akira Tozawa❌, Taku Iwasa, Kenichiro Arai
2. 3 Way Match: K-ness (7:11 Failed Diving Knee Drop) Jackson Florida❌; Anthony W. Mori
3. YAMATO, Yasushi Kanda⭕ (10:28 Diving Elbow Drop) Naoki Tanizaki, Shisa BOY❌
4. Masaaki Mochizuki, Don Fujii⭕ (11:03 HIMEI) Susumu Yokosuka, Super Shenlong❌
5. Naruki Doi, Masato Yoshino, BxB Hulk⭕ (16:10 FTX) Genki Horiguchi❌, Gamma, Cyber Kong

10/26/2008 Saga, Modoromi Bunka Gym “Heartful” – 1200 Attendance
1. Akira Tozawa⭕, Taku Iwasa, Kenichiro Arai (12:09 German Suplex Hold) Masaaki Mochizuki, Don Fujii, Super Shenlong❌
2. Ryo Saito⭕, Shingo Takagi (12:10 Dragon Suplex Hold) BxB Hulk, Shisa BOY❌
3. YAMATO⭕, Genki Horiguchi (14:43 Galleria) Susumu Yokosuka, Anthony W. Mori❌
4. Open the Brave Gate Next Challenger Decision: Dragon Kid (13:38 Hikari no Wa Cutback) K-ness
5. Naruki Doi, Masato Yoshino, Naoki Tanizaki⭕ (17:42 Implant) Gamma, Cyber Kong, Yasushi Kanda❌

10/25/2008 Fukuoka, Ukiha Ichiyoshi Athletic Center – 1050 Attendance
1. Gamma⭕, Genki Horiguchi, Yasushi Kanda (12:49 Gamma Special) Akira Tozawa❌, Taku Iwasa, Kenichiro Arai
2. Naoki Tanizaki (6:50 Reverse Figure 4) Jackson Florida
3. YAMATO⭕, Cyber Kong (11:16 Mask Attack & Small Package Hold) Don Fujii, Shisa BOY❌
3b. YAMATO, Cyber Kong⭕ (1:40 Fire Thunder) Don Fujii, Shisa BOY❌
4. Masaaki Mochizuki, K-ness⭕ (12:05 Darkness Buster) Susumu Yokosuka, Dragon Kid❌
5. Naruki Doi⭕, BxB Hulk, Masato Yoshino (17:12 Bakatare Sliding Kick) Shingo Takagi, Ryo Saito, Anthony W. Mori❌

10/24/2008 Fukuoka, Kokurakita Gym – 1100 Attendance
1. Naoki Tanizaki⭕, Naruki Doi, Masato Yoshino (13:18 Implant) Masaaki Mochizuki, Don Fujii, Shisa BOY❌
2. 3 Way Match: K-ness⭕; Taku Iwasa⭕ (6:12 Failed Chair Attack) Jackson Florida
3. BxB Hulk (6:59 E.V.O.P.) Super Shenlong
4. 3 Way Tag Match: YAMATO, Cyber Kong⭕ (18:09 Fire Thunder) Shingo Takagi, Anthony W. Mori❌; Akira Tozawa, Kenichiro Arai
5. Susumu Yokosuka⭕, Ryo Saito, Dragon Kid (16:12 Genkai) Gamma, Yasushi Kanda, Genki Horiguchi❌

10/19/2008 Shizuoka, Act City Hamamatsu – 750 Attendance
1. Ryo Saito, Susumu Yokosuka⭕ (12:39 Genkai) BxB Hulk, m.c.KZ❌
2. 3 Way Match: K-ness (11:01 Sasorigatame) Hollywood Stalker Ichikawa❌; Kenichiro Arai
3. Naruki Doi, Masato Yoshino, Naoki Tanizaki⭕ (13:22 Implant) YAMATO, Cyber Kong, Cyber Kongcito❌
4. Masaaki Mochizuki, Don Fujii⭕ (8:39 Nodowa Elbow) Akira Tozawa❌, Taku Iwasa
5. Shingo Takagi⭕, Dragon Kid, Anthony W. Mori (16:24 MADE IN JAPAN) Yasushi Kanda, Gamma, Genki Horiguchi❌

10/18/2008 Hiroshima, Hiroshima Green Arena – 900 Attendance
1. Naruki Doi, Masato Yoshino, Naoki Tanizaki⭕ (11:36 Implant) Masaaki Mochizuki, K-ness, Shisa BOY❌
2. Kenichiro Arai (0:57 Cobra Twist) Hollywood Stalker Ichikawa
2b. Kenichiro Arai (0:37 Headbutt) Hollywood Stalker Ichikawa
2c. Kenichiro Arai (1:52 Harite) Hollywood Stalker Ichikawa
3. Super Shenlong 50 Match Trial Series #4: BxB Hulk (6:43 E.V.O.) Super Shenlong
4. Cyber Kong⭕, Genki Horiguchi (12:19 Fire Thunder) Super Shisa❌, Don Fujii
5. Akira Tozawa, Taku Iwasa⭕ (14:32 Tozawajuku Saishuu Ougi: Noshigami) Susumu Yokosuka, Anthony W. Mori❌
6. Shingo Takagi⭕, Dragon Kid, Ryo Saito (17:54 Pumping Bomber) Yasushi Kanda❌, YAMATO, Gamma

10/12/2008 Aichi, Nagoya Telepia Hall – 544 Attendance
1. Masaaki Mochizuki, Don Fujii, K-ness⭕ (10:35 Aoki Hikari) Ryo Saito, Dragon Kid, PAC❌
2. Gamma (8:21 Blitzen) m.c.KZ
3. BxB Hulk (1:53 FTX) Cyber Kongcito
4. YAMATO, Cyber Kong (13:42 DQ for Ref Attack) Naruki Doi, Naoki Tanizaki
5. Shingo Takagi, Susumu Yokosuka (16:37 Pumping Bomber) Taku Iwasa, Akira Tozawa❌
6. Open the Brave Gate: Masato Yoshino (17:42 Lightning Spiral) Genki Horiguchi
☆Genki fails in his 3rd defense, Yoshino becomes the 10th Champion

10/11/2008 Nara, Nara City Center Gym – 1100 Attendance
1. Ryo Saito, PAC⭕ (12:11 Shooting Star Press) Akira Tozawa❌, Taku Iwasa
2. Fuuka (0:06 Middle Kick) Hollywood Stalker Ichikawa
2b. Fuuka (2:01 Jumping High Kick) Hollywood Stalker Ichikawa
3. Don Fujii (8:13 Nodowa Elbow) Cyber Kongcito
4. K-ness⭕, Masaaki Mochizuki (10:52 Darkness Buster) Susumu Yokosuka, Anthony W. Mori❌
5. Shingo Takagi⭕, Dragon Kid (13:20 Pumping Bomber) Naoki Tanizaki, m.c.KZ❌
6. Naruki Doi⭕, Masato Yoshino, BxB Hulk (16:16 Bakatare Sliding Kick) YAMATO, Gamma, Genki Horiguchi❌

10/10/2008 Tokyo, Korakuen Hall – 2350 Attendance
1. Magnitude Kishiwada, K-ness⭕ (10:51 Darkness Buster) Yasushi Kanda, Genki Horiguchi❌
2. Taku Iwasa, Shinobu⭕ (9:48 Ryu☆Sei) Super Shisa, Shisa BOY❌
3. Akira Tozawa Diet 7 Match Series Final: Akira Tozawa (8:14 HIMEI Cutback) Don Fujii
4. Ryo Saito⭕, Dragon Kid, Anthony W. Mori, PAC (15:37 Dragon Suplex Hold) BxB Hulk, Masato Yoshino, m.c.KZ❌, Naoki Tanizaki
5. Open the Dream Gate #1 Contender 4 Way Match: Naruki Doi vs. Susumu Yokosuka vs. Gamma vs. Masaaki Mochizuki
-Gamma (11:01 Schoolboy) Mochizuki
-Doi (14:59 From Black Hulk Chair Attack) Gamma
-Susumu (21:26 Jumbo no Kachi!gatame) Doi
6. Handicap Lumberjack Match: Shingo Takagi (28:55 MADE IN JAPAN) YAMATO❌, Cyber Kong

10/6/2008 Nagasaki, ncc&Studio – 500 Attendance
1. Yasushi Kanda⭕, Gamma, Genki Horiguchi (12:51 Ryu’s) Masaaki Mochizuki, K-ness, Shisa BOY❌
2. Super Shenlong 50 Match Trial Series #1: Naoki Tanizaki (8:58 Implant) Super Shenlong
3. Taku Iwasa⭕, Kenichiro Arai (12:00 Tozawajuku Saishuu Ougi: Noshigami) Don Fujii, Super Shisa❌
4. YAMATO, Cyber Kong⭕ (15:26 Fire Thunder) Susumu Yokosuka, Anthony W. Mori❌
5. Shingo Takagi, Ryo Saito, Dragon Kid, PAC⭕ (16:32 Shooting Star Press) Naruki Doi, Masato Yoshino, BxB Hulk, m.c.KZ❌

10/5/2008 Fukuoka, Hakata Star Lanes – 2350 Attendance
1. Ryo Saito, Dragon Kid, Shingo Takagi{W} (15:29 MADE IN JAPAN) BxB Hulk❌, Naoki Tanizaki, m.c.KZ
2. Masaaki Mochizuki, Don Fujii⭕ (11:27 HIMEI) Super Shenlong, Super Shisa
3. K-ness⭕, Shisa BOY (11:16 Aoki Hikari) Susumu Yokosuka, PAC❌
4. Nagoya Elimination Match: Gamma, Cyber Kongcito, Yasushi Kanda, Genki Horiguchi (4-3) Akira Tozawa, Taku Iwasa, Keni’chiro Arai, Takayuki Mori
-Iwasa (10:58 Tozawajuku Saishuu Ougi: Noshigami) Kongcito
-Horiguchi (17:57 Backslide from Hell) Iwasa
-Kanda (19:45 Small Package Hold) Araken
-Mori (20:08 Over the Top Rope) Kanda
-Gamma, Horiguchi (20:36 Over the Top Rope) Mori
-Tozawa (22:06 Tozawajuku Hiden: Ganki) Genki
-Gamma (23:07 Gamma Special) Tozawa
5. Open the Twin Gate: Cyber Kong, YAMATO⭕ (27:56 Galleria) Naruki Doi❌, Masato Yoshino
☆DoiYoshi fail in their 1st defense, YAMAKong become the 5th Champions

Close Menu