November 20, 2018 – The Gate of Evolution 2018

November 20, 2018
Nagasaki, Heiwa Hall
The Gate of Evolution 2018
Attendance: 448

0. Hyo Watanabe⭕️ (5:00 Time Limit Draw) Bitman❌
1. Big R Shimizu, Ben-K, Eita⭕️ (14:01 Execution Kick ver.B) Masaaki Mochizuki, Shun Skywalker, Kota Minoura❌
2. Takashi Yoshida⭕️ (9:23 Released Power Bomb) U-T❌
3. Kzy, Susumu Yokosuka⭕️ (12:36 Pin) Don Fujii, Gamma❌
4. Yasushi Kanda⭕️, Daga (14:33 Diving Elbow Drop) Ryo Saito❌, Bandido
5. Masato Yoshino, Naruki Doi, Dragon Kid⭕️, Jason Lee (17:49 Bible) YAMATO, BxB Hulk, Flamita, Yosuke♡Santa Maria❌

Close Menu