November 17, 2018 – The Gate of Evolution 2018

November 17, 2018
Yamaguchi, Kaikyo Messe Shimonoseki
The Gate of Evolution 2018
Attendance: 775

0. K-ness.⭕️, U-T (5:40 Hikari no Wa) Hyo Watanabe❌, Bitman
1. Ryo Saito⭕️, Don Fujii, Bandido (12:50 SaiRyo Rocket) Masaaki Mochizuki, Shun Skywalker, Kota Minoura❌
2. Gamma⭕️ (7:50 Backslide) Genki Horiguchi❌
3. Kzy⭕️, Susumu Yokosuka (13:56 Skayde Schoolboy) Naruki Doi, Jason Lee⭕️
4. Masato Yoshino, Dragon Kid (11:39 Torbellino Crucifix) Eita, Yasushi Kanda❌
5. Big R Shimizu⭕️, Ben-K, Takashi Yoshida, Daga (20:08 Shot-put Slam) YAMATO, BxB Hulk, Flamita, Yosuke♡Santa Maria❌

Close Menu