Rey de Parejas ~ Open the Triangle Gate 2004

11/9/2004 Hokkaido, Obihiro Synthesis Gymnasium ~Rey de Parejas 2004 Special~ – 600 Attendance
1. K-ness, Kenichiro Arai, Second Doi, Susumu Yokosuka (14:17 Yokosuka Cutter) Magnum TOKYO, Dragon Kid, Ryo Saito, Genki Horiguchi❌
2. Michael Iwasa, Daniel Mishima (6:03 DQ) Don Fujii, Naoki Tanizaki
3. Masaaki Mochizuki (11:38 Twister) Super Shisa
4. Takuya Sugawara⭕, Shogo Takagi (8:39 Shiisanpuuta) CIMA, Shingo Takagi❌
5. Milano Collection AT, Anthony W. Mori, YOSSINO⭕ (12:40 Jujigatame) Shuji Kondo, Touru Owashi, “brother” YASSHI❌

11/8/2004 Hokkaido, Asahikawa Specific Local Industry Promotion Center ~Rey de Parejas 2004 Special~ – 880 Attendance
1. Magnum TOKYO, Ryo Saito, Dragon Kid, Anthony W. Mori⭕ (14:38 Backslide) Touru Owashi, Takuya Sugawara, “brother” YASSHI, Shogo Takagi❌
2. Michael Iwasa, Daniel Mishima (6:33 DQ) Don Fujii, Naoki Tanizaki❌
3. Shuji Kondo (7:54 King Kong Lariat) Super Shisa
4. K-ness, Kenichiro Arai⭕ (11:18 Hanshin Tiger Suplex) CIMA, Shingo Takagi❌
5. Milano Collection AT⭕, YOSSINO, Anthony W. Mori (16:48 IR) Susumu Yokosuka, Masaaki Mochizuki, Second Doi❌

11/7/2004 Hokkaido, Sapporo Taisen Hall – 1700 Attendance
1. Genki Horiguchi, Dragon Kid⭕ (11:39 Ultra Hurricanrana) K-ness, Second Doi❌
2. Kenichiro Arai (11:25 Front Cradle Cutback) Super Shisa
3a. Michael Iwasa, Daniel Mishima (0:11 Lay Down & Pinfall) Ryo Saito, Johnson Florida❌
3b. Magnum TOKYO, Ryo Saito⭕ (11:25 German Suplex) Michael Iwasa, Daniel Mishima, Johnson Florida❌
4. Touru Owashi⭕, Shogo Takagi (10:48 Diving Body Press) Don Fujii, Naoki Tanizaki❌
5. Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka⭕ (13:34 Jumbo no Kachi!) CIMA, Shingo Takagi❌
6. Rey de Parejas 2004 Finals & First Open the Triangle Gate Champion Decision Match: Milano Collection AT, YOSSINO, Anthony W. Mori⭕ (17:26 Elegant Magic) Shuji Kondo, Takuya Sugawara❌, “brother” YASSHI
☆The Italian Connection become the 1st Champions

11/6/2004 Hokkaido, Sapporo Taisen Hall – 1700 Attendance

1. Rey de Parejas 2004: Shuji Kondo⭕, Takuya Sugawara, “brother” YASSHI (14:19 King Kong Lariat) Second Doi, Don Fujii, Naoki Tanizaki❌
2. Michael Iwasa, Daniel Mishima (8:57 False Give Up) Kenichiro Arai, Super Shisa
3. CIMA (2:30 Schwein) Shogo Takagi
4. Touru Owashi (1:58 No Contest) Shingo Takagi
5. Rey de Parejas 2004 Semi-finals Decision 3 Way Tag: Susumu Yokosuka, K-ness, Masaaki Mochizuki vs. Milano Collection AT, YOSSINO, Anthony W. Mori, Ryo Saito, Dragon Kid, Genki Horiguchi
-Susumu (25:02 Yokosuka Cutter) Genki
-Milano (29:38 IR) Susumu

11/3/2004 Aichi, Toyohashi Synthesis Gymnasium – 1200 Attendance

1. Shuji Kondo⭕, Touru Owashi, “brother” YASSHI (10:53 King Kong Lariat) Milano Collection AT, YOSSINO, Anthony W. Mori❌
2. Michael Iwasa, Daniel Mishima (6:17 DQ) Johnson Florida❌, Genki Horiguchi
3. Takuya Sugawara⭕, Shogo Takagi (8:12 Shiisanputa) CIMA, Shingo Takagi❌
4. Ryo Saito⭕, Dragon Kid (11:17 Shrimp) Super Shisa❌, Kenichiro Arai
5. Rey de Parejas 2004: Don Fujii, Naoki Tanizaki❌, Second Doi (14:45 Kondo Interference & King Kong Lariat) Masaaki Mochizuki❌, K-ness, Susumu Yokosuka

11/2/2004 Hyogo, Kobe Chicken George ~LIVE GATE vol 3 – Rey de Parejas Special~ – 469 Attendance
1. Drgaon Kid, Ryo Saito⭕ (11:57 Messenger) Takuya Sugawara, “brother” YASSHI❌
2. Genki Horiguchi⭕, Super Shisa (6:02 Pinfall) Stalker Ichikawa❌, Kenichiro Arai
3. Glove Match: Masaaki Mochizuki (3:39 Twister) Shogo Takagi
4. Susumu Yokosuka, K-ness (9:17 DQ for Ref Attack) Shuji Kondo, Touru Owashi
5. Rey de Parejas 2004: Don Fujii, Second Doi, Naoki Tanizaki (12:34 Double DQ) Michael Iwasa, Daniel Mishima, Johnson Florida
6. Rey de Parejas 2004: CIMA⭕, TARU, Shingo Takagi (18:21 Mad Splash) Milano Collection AT, YOSSINO, Anthony W. Mori❌

10/31/2004 Ishikawa, Ishikawa Industrial Exhibition Hall #3 – 900 Attendance
1. “brother” YASSHI, Touru Owashi⭕, Takuya Sugawara (10:36 Diving Body Press) Milano Collection AT, YOSSINO, Anthony W. Mori❌
2. Shogo Takagi (1:52 Count Out) Stalker Ichikawa
2b. Shogo Takagi (2:55 Left Jab) Stalker Ichikawa
3. Shuji Kondo (7:04 King Kong Lariat) Naoki Tanizaki
4. Michael Iwasa, Daniel Mishima (4:41 DQ) CIMA, Don Fujii, Johnson Florida❌
5. Second Doi, Kenichiro Arai⭕ (13:31 Hanshin Tiger Suplex) TARU, Shingo Takagi❌
6. Rey de Parejas 2004: Dragon Kid, Genki Horiguchi, Ryo Saito⭕ (22:02 Messenger) Masaaki Mochizuki, K-ness❌, Susumu Yokosuka

10/30/2004 Aichi, Toyota Gymnasium – 1250 Attendance
1. Dragon Kid⭕, YOSSINO (11:02 Ultra Hurricanrana) Don Fujii, Second Doi⭕
2. Touru Owashi (5:19 Diving Body Press) Naoki Tanizaki
3. Stalker Ichikawa 4 Match Series
-Genki Horiguchi (0:10 Dropkick) Stalker
-Ryo Saito (0:14 Brainbuster) Stalker
-Milano Collection AT (0:46 Stalker Suicidal Explosion) Stalker
-Anthony W. Mori (0:04 Stalker Never Recovered from the previous match) Stalker
4. Genki Horiguchi⭕, Ryo Saito (13:06 Backslide) Milano Collection AT, Anthony W. Mori❌
5. Rey de Parejas 2004: CIMA, TARU⭕, Shingo Takagi (10:54 TARU Driller) Michael Iwasa, Daniel Mishima, Johnson Florida❌
6. Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka⭕, K-ness, Kenichiro Arai (15:27 Yokosuka Liner) Shuji Kondo, “brother” YASSHI, Takuya Sugawara❌, Shogo Takagi

10/28/2004 Mie, Yokkaichi Australia Kinen Hall – 890 Attendance
1. Anthony W. Mori⭕, Milano Collection AT (10:17 Eleganton) Touru Owashi, Shogo Takagi❌
2. Second Doi (0:12 Dropkick) Stalker Ichikawa
3. Michael Iwasa, Daniel Mishima (5:43 DQ) Second Doi, Johnson Florida
4. YOSSINO (6:39 Sol Naciente) Naoki Tanizaki
5. Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka⭕, K-ness, Kenichiro Arai (13:05 Jumbo no Kachi!) CIMA, TARU, Don Fujii, Shingo Takagi❌
6. Rey de Parejas 2004: Shuji Kondo⭕, “brother” YASSHI, Takuya Sugawara (16:09 King Kong Lariat) Dragon Kid, Genki Horiguchi, Ryo Saito❌

10/24/2004 Tokyo, Differ Ariake – 1900 Attendance
1. Masaaki Mochizuki⭕, Susumu Yokosuka (11:46 Triangle Enzuigiri) TARU, Shingo Takagi❌
2. K-ness⭕, Second Doi (11:05 Aoki Hikari) Don Fujii, Naoki Tanizaki❌
3. Touru Owashi⭕, Shogo Takagi (12:21 Diving Body Press) Kenichiro Arai, Super Shisa❌
4. Milano Collection AT⭕, Anthony W. Mori, YOSSINO (15:53 Modified Suplex Hold) Dragon Kid, Ryo Saito, Genki Horiguchi❌
5. Rey de Parejas 2004: Michael Iwasa, Daniel Mishima, Johnson Florida (6:20 DQ for Chair Attack) Shuji Kondo, “brother” YASSHI, Takuya Sugawara
6. TARU, Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka, K-ness, Shingo Takagi⭕ (12:42 Schwein) Shuji Kondo, Touru Owashi, Takuya Sugawara, Shogo Takagi❌, “brother” YASSHI

10/23/2004 Shizuoka, Act City Hamamatsu – 1020 Attendance
1. Milano Collection AT, YOSSINO⭕ (12:08 Crucifix Hold) TARU, Shingo Takagi❌
2. Anthony W. Mori (7:08 No Contest from Sugawara Interference) Naoki Tanizaki
3. Don Fujii⭕, TARU (9:46 Nodowa Elbow) Kenichiro Arai, Second Doi❌
4. Rey de Parejas 2004: K-ness, Susumu Yokosuka⭕, Masaaki Mochizuki (11:59 Yokosuka Cutter) Michael Iwasa, Daniel Mishima, Johnson Florida❌
5. Genki Horiguchi, Dragon Kid, Super Shisa, Anthony W. Mori⭕, Ryo Saito (14:37 Elegant Magic) Shuji Kondo, “brother” YASSHI, Takuya Sugawara, Touru Owashi, Shogo Takagi❌

10/22/2004 Kanagawa, Yokohama Red Brick Warehouse – 680 Attendance
1. K-ness, Susumu Yokosuka⭕, Masaaki Mochizuki, Kenichiro Arai (15:31 Yokosuka Cutter) Magnum TOKYO, Dragon Kid, Ryo Saito, Genki Horiguchi❌
2. Michael Iwasa⭕, Daniel Mishima (5:21 Pinfall) Johnson Florida❌, Super Shisa
☆Johnson laid down intentionally when Shisa was out on the floor
3.TARU⭕, Don Fujii (10:08 TARU Driller) Touru Owashi, Shogo Takagi❌
4. CIMA⭕, Shingo Takagi (14:15 Schwein) Second Doi, Naoki Tanizaki❌
5. Rey de Parejas 2004: Shuji Kondo, “brother” YASSHI, Takuya Sugawara⭕ (13:14 Shiisanputa) Milano Collection AT, YOSSINO, Anthony W. Mori

10/17/2004 Gifu, Gifu Chamber of Commerce Large Hall – 1080 Attendance
1. Masaaki Mochizuki⭕, K-ness (10:24 Twister) Takuya Sugawara, Shogo Takagi❌
2. Daniel Mishima, Michael Iwasa, Johnson Florida⭕ (4:42 (Brainbuster) TARU, Genki Horiguchi, Stalker Ichikawa❌
3. Shuji Kondo, “brother” YASSHI, Touru Owashi⭕ (15:03 Diving Body Press) Magnum TOKYO, Ryo Saito❌, Dragon Kid
4. Susumu Yokosuka⭕, Kenichiro Arai (14:25 Jumbo no Kachi!) CIMA, Shingo Takagi❌
5. Rey de Parejas 2004: Milano Collection AT, YOSSINO⭕, Anthony W. Mori (16:10 Crucifix Hold) Don Fujii, Naoki Tanizaki, Second Doi❌

10/16/2004 Chiba, Chiba Port Arena – 1600 Attendance
1. Dragon Kid⭕, Magnum TOKYO (10:28 Ultra Hurricanrana) Touru Owashi, Shogo Takagi❌
2. Mochael Iwasa, Daniel Mishima, Johnson Florida⭕ (8:13 Brainbuster) Second Doi, Kenichiro Arai, Stalker Ichikawa❌
3. Ryo Saito⭕, Genki Horiguchi (11:33 Front Cradle Cutback) Naoki Tanizaki❌, Don Fujii
4. Milano Collection AT, YOSSINO, Anthony W. Mori⭕ (14:09 Eleganton) CIMA, TARU, Shingo Takagi❌
5. Rey de Parejas 2004: Masaaki Mochizuki, K-ness, Susumu Yokosuka (10:26 No Contest) Shuji Kondo, “brother” YASSHI, Takuya Sugawara
5b. Masaaki Mochizuki, K-ness, Susumu Yokosuka[2] (5:28 Double Count Out) Shuji Kondo, “brother” YASSHI, Takuya Sugawara[2]
5c. Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka⭕, K-ness, Second Doi (3:54 Yokosuka Liner) Shuji Kondo, “brother” YASSHI, Takuya Sugawara❌, Shogo Takagi

10/11/2004 Shimane, Matsue Kunibiki Messe – 950 Attendance
1. K-ness⭕, Kenichiro Arai, Susumu Yokosuka, Masaaki Mochizuki (13:47 Aoki Hikari) Takuya Sugawara, Touru Owashi, “brother” YASSHI, Shogo Takagi❌
2. Ryo Saito (0:05 Dropkick) Stalker Ichikawa
2b. Ryo Saito (0:29 Brainbuster) Stalker Ichikawa
3. Shuji Kondo (6:16 No Contest) Anthony W. Mori
4. TARU (6:47 TARU Driller) Johnson Florida
5. Milano Collection AT⭕, YOSSINO (13:13 AT Lock) CIMA, Shingo Takagi❌
6. Rey de Parejas 2004: Magnum TOKYO, Dragon Kid, Genki Horiguchi⭕[4] (17:47 Backslide) Don Fujii, Second Doi❌, Naoki Tanizaki

10/10/2004 Okayama, Wholesale Center Orange Hall – 1200 Attendance
1. YOSSINO, Milano Collection AT⭕ (9:56 Modified Suplex Hold) Touru Owashi, Shogo Takagi⭕
2. K-ness (0:13 High Kick) Stalker Ichikawa
2b. K-ness (0:14 Aoki Hikari) Stalker Ichikawa
3. Takuya Sugawara (4:54 Shiisanpuuta) Naoki Tanizaki
4. Rey de Parejas 2004: Michael Iwasa, Daniel Mishima, Johnson Florida (12:13 DQ) Magnum TOKYO, Dragon Kid, Genki Horiguchi
5. Ryo Saito, Anthony W. Mori (11:50 No Contest for Sugawara Interference) “brother” YASSHI, Shuji Kondo
6. Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka, Second Doi, Kenichiro Arai⭕ (17:01 Hanshin Tiger Suplex) CIMA, TARU, Don Fujii, Shingo Takagi❌

10/9/2004 Mie, Tsushima Culture Hall – 950 Attendance
1. Susumu Yoksuka⭕, Kenichiro Arai (11:57 Yokosuka Liner) Dragon Kid, Ryo Saito❌
2. Michael Iwasa, Daniel Mishima, Johnson Florida⭕ (6:58 Small Package hold) Magnum TOKYO, Genki Horiguchi, Shachihoko Machine❌
3. “brother” YASSHI, Shuji Kondo, Touru Owashi⭕ (12:39 Diving Body Press) Milano Collection AT, YOSSINO, Anthony W. Mori❌
4. K-ness⭕, Masaaki Mochizuki (8:52 Aoki Hikari) Takuya Sugawara, Shogo Takagi❌
5. Rey de Parejas 2004: Don Fujii⭕, Second Doi, Naoki Tanizaki (15:49 Nodowa Elbow) CIMA, TARU, Shingo Takagi❌

10/8/2004 Hyogo, Kobe Chicken George ~LIVE GATE vol 2 – Rey de Parejas Special~ – 435 Attendance
1. Shuji Kondo⭕, “brother” YASSHI (12:11 King Kong Lariat) Don Fujii, Naoki Tanizaki❌
2. Michael Iwasa, Daniel Mishima (0:08 DQ) Stalker Ichikawa
2a. Daniel Mishima (0:09 DQ) Stalker Ichikawa
2b. Michael Iwasa (1:29 From Referee Yagi Slap to the Face) Stalker Ichikawa
3. Ryo Saito (8:03 No Contest) Takuya Sugawara
4. Kenichiro Arai, Second Doi⭕ (8:39 V9 Clutch) Touru Owashi, Shogo Takagi❌
5. Rey de Parejas 2004: Magnum TOKYO, Dragon Kid, Genki Horiguchi⭕ (15:05 Backslide) CIMA, TARU, Shingo Takagi❌
6. Rey de Parejas 2004: K-ness⭕, Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka (22:07 Aoki Hikari) Milano Collection AT, YOSSINO, Anthony W. Mori❌

10/5/2004 Yamaguchi, Kudamatsu Citizens Gym – 1550 Attendance
1. Don Fujii⭕, TARU (10:06 La Magistral) K-ness, Second Doi❌
2. Kenichiro Arai (0:15 Cobra Twist; Restart: 5:53 KO from Giant Swing) Stalker Ichikawa
3. Touru Owashi (7:04 Diving Body Press) Naoki Tanizaki
4. Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka⭕ (9:12 Jumbo no Kachi!) CIMA, Shingo Takagi❌
5. Rey de Parejas 2004: Milano Collection AT⭕, YOSSINO, Anthony W. Mori (10:37 Modified Suplex Hold) Michael Iwasa, Daniel Mishima, Johnson Florida❌
6. Magnum TOKYO, Dragon Kid⭕, Genki Horiguchi, Ryo Saito (15:35 Ultra Hurricanrana) Shuji Kondo, “brother” YASSHI, Takuya Sugawara, Shogo Takagi❌

10/3/2004 Fukuoka, Hakata Star Lanes – 2200 Attendance
1. K-ness, Susumu Yokosuka⭕ (13:20 Yokosuka Cutter) Don Fujii, Second Doi❌
2. Masaaki Mochizuki (0:05 Axe Kick) Stalker Ichikawa
2. Masaaki Mochizuki (3:17 Reverse Figure Four Leglock) Stalker Ichikawa
3. Ryo Saito (6:06 No Contest) Kenichiro Arai
4. Michael Iwasa, Daniel Mishima⭕ (5:18 School Boy) Touru Owashi, Shogo Takagi❌
5. Naoki Tanizaki (0:29 Small Package) Johnson
6. Rey de Parejas 2004: Shuji Kondo, “brother” YASSHI⭕, Takuya Sugawara (12:46 One Foot Pinfall from Shuji Kong Kong Lariat) CIMA, Shingo Takagi❌, TARU
7. Rey de Parejas 2004: Milano Collection AT⭕, YOSSINO, Anthony W. Mori (22:25 Modified Suplex Hold) Magnum TOKYO❌, Dragon Kid, Genki Horiguchi

Close Menu