Dragon Gate Studio+

October 19, 2018
Hyogo, Kobe Lapis Hall
Dragon Gate Studio+
Prime Zone vol.70

0. Yuki Yoshioka△ (5:00 Time Limit Draw) Arata Funakoshi△
0. Shun Skywalker⭕️ (8:21 Ashla) Kota Minoura❌
1. Ben-K⭕️ (5:31 Spear) Yosuke♡Santa Maria❌
2. Takashi Yoshida, Big R Shimizu⭕️ (8:56 Shot-put Slam) Kzy, Problem Dragon❌
3. Masaaki Mochizuki⭕️ (8:53 Dragon Suplex Hold) U-T❌
4. Ryo Saito⭕️ (8:45 La Magistral) Shachihoko Boy❌
5. Naruki Doi⭕️, Dragon Kid (12:46 Bakatare Sliding Kick) Susumu Yokosuka, Punch Tominaga❌

Close Menu