October 17, 2018 – The Gate of Victory 2018

October 17, 2018
Fukui, Fukuiken Sangyokaikan
The Gate of Victory 2018
Attendance: 428

1. YAMATO, Kagetora, U-T⭕️ (15:06 Bienllave) Kzy, Susumu Yokosuka, Punch Tominaga❌
2. Ryo Saito⭕️ (10:22 Double Cross) Yuki Yoshioka❌
3. Eita, Takashi Yoshida⭕️ (12:01 Fire Thunder) Masaaki Mochizuki, Shun Skywalker❌
4. Masato Yoshino, Jason Lee⭕️ (11:05 German Suplex Hold) BxB Hulk, Yosuke♡Santa Maria❌
5. PAC, Big R Shimizu⭕️, Ben-K (18:28 Shot-put Slam) Naruki Doi, Dragon Kid, Kaito Ishida❌

Close Menu