September 17, 2018 – Storm Gate 2018

September 17, 2018
Shizuoka, Kiramesse Numazu
Storm Gate 2018
Attendance: 505

1. Masaaki Mochizuki⭕️, Gamma (13:19 Pin) Naruki Doi, Ryo Saito❌
2. Ben-K⭕️ (11:21 Spear) Kagetora❌
3. Masato Yoshino, Kaito Ishida⭕️ (12:29 Tiger Suplex Hold) Don Fujii, Punch Tominaga❌
4. Kzy⭕️, Susumu Yokosuka (14:25 Skayde Schoolboy) Dragon Kid, Jason Lee❌
5. YAMATO, BxB Hulk, Yosuke♡Santa Maria, Willie Mack⭕️ (22:29 Big Thump) Big R Shimizu, Eita, Yasushi Kanda❌, Takashi Yoshida

Close Menu