August 20, 2018 – Super Summer Vacation Battle

August 20, 2018
Fukuoka, Yukuhashi Municipal Gym
Super Summer Vacation Battle 2018

1. Ryo Saito, Yuki Yoshioka, Willie Mack⭕️ (14:00 Body Press) Kzy, Susumu Yokosuka, Genki Horiguchi❌
2. Shingo Takagi, Big R Shimizu⭕️ (13:47 Shot-put Slam) Masaaki Mochizuki, Punch Tominaga❌
3. Jason Lee⭕️, Kaito Ishida (13:06 German Suplex Hold) Eita, Yasushi Kanda❌
4. Masato Yoshino, Naruki Doi, Ben-K, Dragon Kid⭕️ (16:31 Bible) YAMATO, BxB Hulk, Kagetora, Yosuke♡Santa Maria❌

Close Menu