August 13, 2018 – Dragon Gate Special Match in Kochi

08/13/2018
Kochi, Gran Palais New Hankyu Kochi
Re-branding 5th Anniversary Special Attraction
Dragon Gate Special Match in Kochi
Attendance: 320

1. Masaaki Mochizuki, Dragon Kid⭕️ (13:15 Bible) Susumu Yokosuka, Genki Horiguchi❌
2. Big R Shimizu⭕️ (12:19 Shot-put Slam) Punch Tominaga❌
3. Shingo Takagi, Eita⭕️ (12:29 Execution Kick) Kzy, Ryo Saito❌
4. Naruki Doi⭕️, Masato Yoshino, Ben-K (17:33 Bakatare Sliding Kick) YAMATO, BxB Hulk, Yosuke♡Santa Maria❌

Close Menu