08/29/2005 Daily Pro Wrestling

08/29/2005
Odaiba Adventure Land “Dragon Gate Arena”
Premium Match Final Stage
Attendance: 821

1. Anthony W. Mori, BxB Hulk⭕, Super Shisa (17:21 E.V.O.) Magnum TOKYO, Dragon Kid, Genki Horiguchi❌
2. Michael Iwasa, Daniel Mishima (7:52 Disqualification) Naoki Tanizaki❌, Shachihoko Machine
☆Tanizaki was tricked into attacking the referee
3. Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka, K-ness⭕, Kenichiro Arai, Katsuhiko Nakajima (14:18 Disqualificatied for using a chair) Magnitude Kishiwada, Don Fujii, Shingo Takagi, Masato Yoshino, Naruki Doi❌
3b. Magnitude Kishiwada, Don Fujii, Shingo Takagi⭕, Naruki Doi, Masato Yoshino (11:38 Last Falcony) Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka, Kenichiro Arai❌, Magnum TOKYO, Katsuhiko Nakajima
4. Ryo Saito (16:07 Premium Bridge) CIMA

Close Menu