63rd Champions – Kzy & Susumu Yokosuka & Genki Horiguchi

Title Win
05/06/2018 Aichi, Aichi Prefectural Gymnasium
Kzy⭕, Genki Horiguchi, Susumu Yokosuka (17:31 Skayde Schoolboy) Naruki Doi❌, Masato Yoshino, Jason Lee

1st Defense
07/05/2018 Tokyo, Korakuen Hall
Kzy⭕, Susumu Yokosuka, Genki Horiguchi (16:21 Skayde Schoolboy) Don Fujii, Ryo Saito❌, K-ness.
2nd Defense
07/22/2018 Hyogo, Kobe World Kinen Hall
Kzy⭕, Susumu Yokosuka, Genki Horiguchi (15:09 Skayde Schoolboy) Yasushi Kanda❌, Takashi Yoshida, Masato Tanaka
3rd Defense
09/09/2018 Sendai, Sendai Sun Plaza
Kzy⭕️, Susumu Yokosuka, Genki Horiguchi (16:35 Impact) Kagetora, Yosuke♡Santa Maria, U-T❌

Close Menu