19th Champions – Jimmy Susumu & Jimmy Kagetora

Title Win
3/4/2012 Osaka, Osaka Prefectural Gym #2
Jimmy Susumu, Jimmy Kagetora⭕ (20:20 Kagenui) Akira Tozawa, BxB Hulk❌

1st Defense
03/25/2012 Wakayama, Iwade Citizens Gym Large Hall

Jimmy Susumu⭕, Jimmy Kagetora (25:03 Jumbo no Kachi!gatame) YAMATO, Shingo Takagi❌
2nd Defense
05/06/2012 Aichi, Aichi Prefectural Gym

Jimmy Susumu, Jimmy Kagetora⭕ (15:22 Kagenui) Masaaki Mochizuki❌, Don Fujii
3rd Defense
05/27/2012 Saga, Morodomi Bunka Gym “Heartful”

Jimmy Susumu⭕, Jimmy Kagetora (17:55 Jumbo no Kachi!gatame) Akira Tozawa, Cyber Kong❌

Close Menu