15th Champions – Ryo Saito & Genki Horiguchi

Title Win
2/6/2011 Fukuoka, Hakata Star Lanes
Ryo Saito, Genki Horiguchi⭕ (23:43 Backslide from Heaven) Masaaki Mochizuki, Don Fujii❌

1st Defense
04/12/2011 Tokyo, Shinjuku FACE

Ryo Saito, Genki Horiguchi⭕ (23:43 Backslide from Heaven) YAMATO, Shingo Takagi❌
2nd Defense
05/05/2011 Aichi, Aichi Prefectural Gym

Ryo Saito, Genki Horiguchi⭕ (12:06 Backslide From Heaven) Masato Yoshino, BxB Hulk❌

Close Menu