13th Champions – Naruki Doi & Gamma

Title Win
11/23/2010 Osaka, Osaka Prefectural Gym #1
Naruki Doi, Gamma⭕ (23:14 Skytwister Press) K-ness❌, Susumu Yokosuka

1st Defense
12/21/2010 Tokyo, Korakuen Hall

Naruki Doi, Gamma⭕ (20:09 Shin Gamma Special) CIMA❌, Masato Yoshino

Close Menu