8th Champions – YAMATO & Shingo Takagi

Title Win
09/17/2009 Tokyo, Korakuen Hall

YAMATO⭕, Shingo Takagi (27:01 Galleria) Ryo Saito❌, Genki Horiguchi

1st Defense
10/18/2009 Aichi, Nagoya Telepia Hall

YAMATO, Shingo Takagi (17:32 Disqualified after Real Hazard Interference) Kenichiro Arai, Yasushi Kanda
2nd Defense
11/08/2009 Fukui, Sun Dome Fukui

Open the Twin Gate Hardcore Match: YAMATO, Shingo Takagi⭕ (24:03 STAY DREAM on Chair) Yasushi Kanda❌, Kenichiro Arai
3rd Defense
11/23/2009 Osaka, Osaka Prefectural Gym #1

YAMATO, Shingo Takagi (24:22 Double KO) Masaaki Mochizuki, Don Fujii

Close Menu