7th Champions – Ryo Saito & Genki Horiguchi

Title Win
5/5/2009 Aichi, Aichi Prefectural Gymnasium

3 Way Match: Susumu Yokosuka, Gamma vs. Ryo Saito, Genki Horiguchi vs. Kenichiro Arai, Yasushi Kanda
①Susumu (15:22 Jumbo no Kachi!gatame) Kanda
②Ryo (20:33 Double Cross) Susumu

1st Defense
06/07/2009 Aichi, Nagoya Congress Center

Ryo Saito⭕, Genki Horiguchi (23:16 Double Cross) Shingo Takagi, Dragon Kid❌
2nd Defense
06/26/2009 Osaka, Kansai TV Nandemo Arena

Ryo Saito⭕, Genki Horiguchi (20:10 Double Cross) CIMA, Gamma❌
3rd Defense
7/19/2009 Hyogo, Kobe World Kinen Hall

Ryo Saito, Genki Horiguchi⭕ (22:02 Backslide from Hell) Shingo Takagi, YAMATO❌

Close Menu