4th Champions – Naruki Doi & Masato Yoshino

Title Win
09/26/2008 Osaka, Osaka Prefectural Gym #2

Naruki Doi, Masato Yoshino⭕ (26:24 Sol Naciente Kai) Ryo Saito, Susumu Yokosuka❌

Close Menu