3rd Champions – Susumu Yokosuka & Ryo Saito

Title Win
05/05/2008 Aichi, Aichi Prefectural Gym

Ryo Saito, Susumu Yokosuka⭕ (26:47 Jumbo no Kachi!gatame) Taku Iwasa❌, Kenichiro Arai

1st Defense
05/31/2008 Hyogo, Kobe Sambo Hall

Ryo Saito⭕, Susumu Yokosuka (24:47 Premium Bridge) Dragon Kid, PAC❌
3rd Defense
07/27/2008 Hyogo, Kobe World Kinen Hall

Ryo Saito⭕, Susumu Yokosuka (14:01 Premium Bridge) NOSAWA Rongai❌, MAZADA
4th Defense
09/05/2008 Dragon Gate Friday LA Extreme Night – John Anson Ford Park, Bell Gardens, CA

Ryo Saito⭕, Susumu Yokosuka (14:29 Premium Bridge) Nick Jackson, Matt Jackson❌

Close Menu