2nd Champions – Taku Iwasa & Kenichiro Arai

Title Win
02/08/2008 Tokyo, Korakuen Hall
Taku Iwasa⭕, Kenichiro Arai (23:09 Tozawajuku Saishuu Ougi: Noshigami (Makubiki) ) Naruki Doi❌, Masato Yoshino

1st Defense
03/13/2008 Hyogo, SITE KOBE
Taku Iwasa, Kenichiro Arai⭕ (24:07 Firebird Splash) CIMA, Dragon Kid❌
2nd Defense
04/06/4008 Miyagi, Zepp Sendai
Taku Iwasa⭕, Kenichiro Arai (20:43 Tozawajuku Saishuu Ougi: Noshigami) Masaaki Mochizuki, Don Fujii❌

Close Menu