27th Champion – Masato Yoshino

Title Win
06/10/2018 Fukuoka, Hakata Star Lanes
Masato Yoshino (22:11 Pinfall) Masaaki Mochizuki

1st Defense
07/22/2018 Hyogo, Kobe World Kinen Hall
Masato Yoshino (27:04 Sol Naciente Kai) Shingo Takagi

2nd Defense
09/09/2018 Sendai, Sendai Sun Plaza
Masato Yoshino (27:04 Sol Naciente Kai) Takashi Yoshida

2nd Defense
September 24, 2018 Tokyo, Ota City General Gymnasium
Masato Yoshino⭕️ (28:50 Jorge’s Sol Naciente Kai) Naruki Doi❌

4th Defense
November 4, 2018 Osaka, Edion Arena Osaka
Masato Yoshino⭕️ (25:07 Sol Naciente Kai) Ben-K❌

Close Menu