26th Champion – Masaaki Mochizuki

Title Win
09/18/2017 Ota City General Gymnasium
Masaaki Mochizuki (24:20 Sankakugeri to the Face) YAMATO

1st Defense
11/03/2017 Osaka, Edion Arena Osaka
Masaaki Mochizuki (23:40 Low Kick to the Face) Susumu Yokosuka
2nd Defense
12/23/2017 Fukuoka, Kokusai Center
Masaaki Mochizuki (21:36 Shin Saikyo High Kick) Ryo Saito
3rd Defense
02/07/2018 Tokyo, Korakuen Hall
Masaaki Mochizuki (21:27 Crucifix Hold) Kzy
4th Defense
03/04/2018 Osaka, Edion Arena Osaka #2
Masaaki Mochizuki (23:13 Triangle Choke → Referee Stop) Ben-K
5th Defense
03/21/2018 Wakayama, Wakayama Prefectural Gymnasium
Masaaki Mochizuki(24:28 Dragon Suplex Hold) Big R Shimizu

Close Menu