12/23 Fantastic Gate

12/23/2016
Aichi, Tsushima Bunka Hall
600 Attendance

0. Ben-K (5:00 Time Limit Draw) Yuki Yoshioka
1. Cyber Kong, Problem Dragon, El Lindaman⭕ (15:47 Tiger Suplex Hold) Jimmy Susumu, Ryo “Jimmy” Saito, Hyou Watanabe❌
2. Jimmy Kagetora (10:27 Gurumakakari) Takehiro Yamamura
3. Masato Yoshino, Dragon Kid⭕ (12:18 Bible) Yosuke Santa Maria❌, Kotoka
4. Shingo Takagi, T-Hawk⭕ (12:13 Inside Cradle) Masaaki Mochizuki, Big R Shimizu❌
5. Naruki Doi⭕, CIMA, Eita (17:48 Bakatare Sliding Kick) YAMATO, BxB Hulk, Kzy❌

Close Menu