23rd Champion – Masato Yoshino

Title Win
5/5/2013 Aichi, Aichi Prefectural Gym

Masato Yoshino (19:05 Top Rope Lightning Spiral) Dragon Kid

1st Defense
06/01/2013 Hokkaido, Sapporo Teisen Hall

Masato Yoshino (15:44 Lightning Spiral) Rich Swann
2nd Defense
06/15/2013 Fukuoka, Hakata Star Lanes

Masato Yoshino (16:19 Lightning Spiral) Jimmy Kagetora
3rd Defense
07/21/2013 Hyogo, Kobe World Kinen Hall

Masato Yoshino (18:18 Sol Naciente Kai) K-ness
4th Defense
08/01/2013 Tokyo, Korakuen Hall

Masato Yoshino (14:55 Top Rope Lightning Spiral) Naruki Doi

Yoshino voluntarily relinquished the title on 8/30/2013. A tournament was held to decide the 24th champion.

Close Menu