17th Champion – Super Shisa

Title Win
2/27/2010 Kyoto, KBS Hall

Super Shisa (22:37 Tornado Yoshitanic) K-ness

1st Defense
3/22/2010 Tokyo, Ryogoku Kokugikan

3 Way Match: Super Shisa vs. Genki Horiguchi vs. Munenori Sawa
①Shisa (7:20 Yoshitanic) Horiguchi
②Shisa (11:03 Yoshitanic) Sawa

Close Menu