15th Champion – Naoki Tanizaki

Title Win
8/30/2009 Fukuoka, Hakata Star Lanes

15th Open the Brave Gate Tournament Finals: Naoki Tanizaki (18:06 Implant) KAGETORA

1st Defense
10/4/2009 Saga, Morodomi Gymnasium “Heartful”

Naoki Tanizaki (18:07 Implant) Genki Horiguchi
2nd Defense
11/8/2009 Fukui, Sun Dome Fukui

Naoki Tanizaki (13:52 Implant) Akira Tozawa
3rd Defense
11/23/2009 Osaka, Osaka Prefectural Gym #1

Naoki Tanizaki vs. KAGETORA vs. Akira Tozawa
①KAGETORA (6:04 Kagenui) Tozawa
②Tanizaki (11:17 Implant) KAGETORA
4th Defense
12/10/2009 Osaka, IMP Hall
Naoki Tanizaki (12:29 Implant) Super Shisa
5th Defense
12/20/2009 Hyogo, Kobe Sambo Hall
Naoki Tanizaki (15:23 Implant) Anthony W. Mori
6th Defense
12/27/2009 Fukuoka, Fukuoka Kokusai Center

Naoki Tanizaki (10:29 Implant) Kzy

Close Menu